โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)

2/9/2565 14:12:54น. 830
โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)
โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงพื้นที่ให้บริการ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)
                         โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีกำหนดการจัดโครงการบริหารทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดา แห่งทันตแพทย์ไทย และเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนอินทรีอาสา (ห้วยปุ้ม) ดต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล พร้อมด้วยคณะครูอาสา ให้การต้อนรับ โดยโครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้เพื่อให้บริการทางทันตกรรมสำหรับเด็กเล็กนักเรียนประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในการ อุด ถอน ผ่า และเคลือบฟลูออไรด์ฟัน และได้รับร่วมมือจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การสนับสนุนด้านยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรม พร้อมบุคลากรของหน่วย และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนด้านยานพาหนะ อีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอเชียงคำ) สนับสนุนด้านชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รถเครื่องปั่นไฟ) พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลติดตั้งด้วย
               โดยโครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ได้ให้บริการทางทันตกรรม สำหรับเด็กเล็ก นักเรียน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประมาณ ๒๐๐ คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ที่จะมาถึงใน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีอีกด้วย

 


Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน