ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชาลี ทองเรือง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

2/9/2565 16:26:20น. 1401
 ดร. เภสัชกรชาลี ทองเรือง ตำแหน่ง ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม The College of Herbal Pharmacy of Thailand (C.H.P.T.)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่


รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชาลี ทองเรือง


 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

The College of Herbal Pharmacy of Thailand (C.H.P.T.)


ตามประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ที่ ๙ / ๒๕๖๕

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
2/9/2565 16:26:20น. 1401
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน