คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดย AUN-HPN ร่วมกับ TUN-HPN เป็นเจ้าภาพ

5/9/2565 12:26:37น. 387
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดย AUN-HPN ร่วมกับ TUN-HPN เป็นเจ้าภาพ
วันที่ 2 - 3 กันยายน 2565 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Reginal Countries 2022 (12th ICPH-GMS:2022) โดย AUN-HPN ร่วมกับ TUN-HPN เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าที่ปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม รวมทั้งมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุม 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/9/2565 12:26:37น. 387
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดย AUN-HPN ร่วมกับ TUN-HPN เป็นเจ้าภาพ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธาณณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #UniversityofPhayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน