ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง

5/9/2565 20:12:04น. 930
5 กันยายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า มอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันพระปกเกล้า  คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปสม.)  ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สถาบันพระปกเกล้า

5 กันยายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า มอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันพระปกเกล้า

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปสม.) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สถาบันพระปกเกล้า



  

facebooktwitterline


ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
5/9/2565 20:12:04น. 930
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง

#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน