คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรม หัวข้อ “การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม เพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามและการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

8/9/2565 17:23:39น. 325
การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม
         เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้อง ICT 1219 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม หัวข้อ “การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามและการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)” สำหรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการนวัตกรรมชุมชน เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่วยเสริมสมรรถนะการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ของหน่วยงานภาครัฐ
         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรม ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน, คลาวน์เทคโนโลยี, การออกแบบ UX/UI, การสร้างโมบายแอพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรมสำหรับการสำรวจข้อมูลจากภาคสนาม และการนำข้อมูลจากโมบายแอพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรมสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม QGIS โดยมีบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
8/9/2565 17:23:39น. 325
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรม หัวข้อ “การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม เพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามและการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม #GIS_ICT
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน