คณะพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรวิเคราะห์บทเรียนให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

12/9/2565 9:06:08น. 139
วิเคราะห์บทเรียนให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรวิเคราะห์บทเรียนจากโครงการของหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565   ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการได้วิเคราะห์ประสบการณ์ รวมทั้ง สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึง การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมปีต่อไป  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
12/9/2565 9:06:08น. 139
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรวิเคราะห์บทเรียนให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

#คณะพยาบาลศาสตร์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน