ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565

12/9/2565 11:26:21น. 303
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565

          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ลาน ATM อาคาร PKY หน้าศูนย์หนังสือจุฬา 

          คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

                - ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป

                - นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 5-8 ชั่วโมง

                - รับประทานอาหารก่อนมาบริจาค แต่หลีกเลี่ยงอาหารประเภท

                  ไขมันสูงภายใน 6 ชั่วโมง เช่นข้าวขาหมู ข้าวมันไก่

                - ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 สามารถบริจาคได้ แต่ต้องได้รับการ

                  ตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.054-466-697

facebooktwitterline


ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/9/2565 11:26:21น. 303
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน