ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14/9/2565 13:31:25น. 533
การวัดผลตอบแทนทางสังคมในการแก้ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้วยแอพพลิเคชั่น "มีสิทธิ"
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการ การวัดผลตอบแทนทางสังคมในการแก้ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้วยแอพพลิเคชั่น "มีสิทธิ" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/9/2565 13:31:25น. 533
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

#มีสิทธิ #ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ #Fundamental Fund #สวัสดิการสังคม #ทุนสนับสนุนวิจัย
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน