มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566

15/9/2565 10:22:25น. 507
มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองของจังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวพุทธที่เชื่อกันว่า การนำผ้าขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ นับเป็นมงคลสูงสุดได้รับการหยิบยกขึ้นมาถือปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นในทุก ๆ ปี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
15/9/2565 10:22:25น. 507
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน