ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3

16/9/2565 14:25:30น. 347
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 12 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โครงการ วมว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน ชมผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการร่วมกับตัวแทนนักเรียน อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ วมว. ณ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
16/9/2565 14:25:30น. 347
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน