ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์พร้อมนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร

16/9/2565 17:47:03น. 509
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์พร้อมนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์พร้อมนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของงานคลินิกกฎหมายและงานบริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอนระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในการนี้ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์พิษณุ เจนดง และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของงานคลินิกกฎหมายและงานบริการวิชาการ ทั้งนี้มีการเยี่ยมชมคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ โดยนิสิตทั้ง 2 สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคตต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
16/9/2565 17:47:03น. 509
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน