นิสิตปี 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ ในคลินิกเทคนิคการแพทย์พะเยาแล็ป

19/9/2565 10:04:25น. 884
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.ทนพ.ดาวยศ ดาวเรือง นำนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ในคลินิกเทคนิคการแพทย์พะเยาแล๊ป ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาบทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาบทบาทรวมถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ในคลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสามารถนำกำหนดแนวทางการศึกษาต่ออในอนาคต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ทนพ.ดาวยศ ดาวเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
19/9/2565 10:04:25น. 884
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน