สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565”

20/9/2565 9:36:17น. 1594
บริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณบดีคณะสหเวขศาสตร์ คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565 ณ ลาน ATM อาคาร PKY หน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาดังกล่าวมีความเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์จริง ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ทั้งการสัมภาษณ์คัดกรอง การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตดังกล่าวที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตได้มีการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมิดล ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนิสิตเพิ่มมากขึ้น    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คุณโกเมศ ลออพันธุ์สกุล / คุณพิมพร วงค์ราษฎร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
20/9/2565 9:36:17น. 1594
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน