คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม ดวลวาทะ โต้วาที ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

20/9/2565 11:28:59น. 660
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรม ดวลวาทะ โต้วาที ค

17 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม ดวลวาทะ โต้วาที ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุภาวดี บุญทา ,อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ,ดร.ภก.ศิรยุทธ พัฒนโสภณ ,อ.จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ และ ดร.นวพงษ์ ชำหา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นิสิตได้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น นำไปสู่การตกตะกอนความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
20/9/2565 11:28:59น. 660
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน