ผอ.โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มพ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมSCiUS Forum ครั้งที่ 13

20/9/2565 11:52:29น. 404
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14-15 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์อภิสิทธิ์ เมืองมา อาจารย์กุลธิดา เมืองมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และสำรวจที่พักเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “SCiUS Forum ครั้งที่ 13” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โครงการ วมว. ทั้ง 19 คู่ศูนย์ โดยคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

  
    กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. เป็นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังคำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะถูกคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในระดับชาติและนานาชาติต่อไป    โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมตลอดจนถึงประเทศชาติ และเป็นโรงเรียนที่หล่อหลอมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยสู่กำลังสำคัญของประเทศ ด้วยโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และพร้อมสนับสนุนคู่ศูนย์โครงการ วมว. เพื่อการพัฒนาทุกย่างก้าวของนักเรียนและสถาบัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
20/9/2565 11:52:29น. 404
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน