สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting

20/9/2565 14:50:28น. 476
#ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต้นสังกัดและศูนย์ประสานของ สมศ. ก่อนลงพื้นที่สถานศึกษา ครั้งที่ 2  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม ซึ่งมีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มตามจังหวัดที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการ Feed back ประเด็นปัญหาที่พบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันก่อนการลงพื้นที่สถานศึกษา Site visit Online ครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.45 – 12.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom meeting

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคลและผู้เข้าร่วมประชุม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
20/9/2565 14:50:28น. 476
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน