คณะนิติศาสตร์ กวาดเรียบ 4 รางวัล การประกวด U2T4BCG Showcase Awards กิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG

20/9/2565 19:35:27น. 317
คณะนิติศาสตร์ กวาดเรียบ 4 รางวัล  การประกวด U2T4BCG Showcase Awards กิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

และได้รับรางวัลจากการประกวด U2T4BCG Showcase Awards ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ และ
ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/9/2565 19:35:27น. 317
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ กวาดเรียบ 4 รางวัล การประกวด U2T4BCG Showcase Awards กิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG

#U2T #U2T4BCG Showcase Awards #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน