SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม U2T4BCG Showcase

21/9/2565 7:30:41น. 521
University of Phayao
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานวิจัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม U2T4BCG Showcase ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโดยกองบริหารงานวิจัย ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้นำผลิตภัณฑ์ 16 ชนิด จากพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8 ตำบล ในเขตจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านสาง ต.สันป่าม่วง ต.บ้านใหม่ ต.แม่นาเรือ เขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ต.โป่งแพร่ ต.เชียงเคี่ยน ต.ตับเต่า และเขตจังหวัดน่าน จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลน้ำปาย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผลิตภัณฑ์ที่นำแสดงในกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์หรือแบรนด์ของสินค้าของแต่ละตำบล จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
21/9/2565 7:30:41น. 521
Print Friendly and PDF

SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม U2T4BCG Showcase

#SEEN UP
#sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน