คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0)

21/9/2565 17:58:00น. 36
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0) ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา เพื่อให้บุคลากรในคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0) โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากร

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิชาการ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/9/2565 17:58:00น. 36
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน