คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม การวัดและประเมินผลการศึกษา

22/9/2565 10:23:10น. 258
Education Evaluation & Measurment
ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรียนเชิญ คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คณาจารย์ทุกท่านที่สนใจ เข้า อบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:30-16:00 น. โดย วิทยากรจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศศว.) Siriraj Health science Education Excellence center (SHEE) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ และ ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผ่านระบบ Zoom ID: 842 146 9185 Pass code: 230965 หมายเหตุ รับได้ไม่เกิน 300 ท่าน แบบ first come first serve
facebooktwitterline


ภาพ :   Sudarat Sungkamanee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
22/9/2565 10:23:10น. 258
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม การวัดและประเมินผลการศึกษา#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน