หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

27/9/2565 16:24:31น. 260
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา  ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
   วันที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลด้านการศึกษา โดยใช้หลักการนําทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา และยังได้ไปศึกษาเเหล่งเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/9/2565 16:24:31น. 260
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน