คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

3/10/2565 10:18:02น. 265
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ค่ายมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จำนวน 72 คน โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเศษเหลือเพื่อต่อยอดเป็นโครงงาน การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง โคมาโทกราฟฟี การปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง ระบบสมองกลฝั่งตัวกับการสร้างระบบ Internet of Thing (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้น การปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบเบื้องต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
3/10/2565 10:18:02น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน