คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ นิสิตกายภาพบัด ประจำปีการศึกษา 2565”

4/10/2565 13:35:46น. 246
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากายภาพบำบัด การนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “การนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์นิสิตกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565” ขึ้น ซึ่งมีผลงานวิจัยภาคนิพนธ์นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบ E-Poster รวม 19 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทนวัตกรรมและประเภทองค์ความรู้ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดีเด่นและดีมากจะได้รับการพิจารณาส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยและในการประชุมทางวิชาชีพกายภาพบำบัดระดับชาติต่อไป



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.กภ.เอกราช วงศ์ษายะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
4/10/2565 13:35:46น. 246
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ นิสิตกายภาพบัด ประจำปีการศึกษา 2565”

#คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากายภาพบำบัด การนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 #คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #สาขากายภาพบำบัด #PT
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน