วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรม สัมมนาครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

6/10/2565 13:50:46น. 90
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรม สัมมนาครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
    วันที่ 5 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรม สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 – 3” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ชี้แจงหลักการ แนวทางการดำเนินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ให้กับครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
6/10/2565 13:50:46น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรม สัมมนาครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา #สัมมนาครูพี่เลี้ยงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน