วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม

6/10/2565 15:30:37น. 209
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะจาก บริษัท เอ็นอาร์เอสอาร์ วิศวกรรม จำกัด เนื่องในโอกาสที่จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (สำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน) จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายสำหรับการอบรมมีหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ฯลฯ

วิทยาเขตได้ให้บริการห้องประชุม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่สังคมและบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 11: Sustainable Cities and Communities หรือเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ด้านความปลอดภัยและคุณภาพอากาศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานในที่อับอากาศ ได้รับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ทางทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับ ห้องประชุม อบรม สัมมนา ของวิทยาเขตเชียงราย สามารถรองรับความจุได้ตั้งแต่ 20-200 คน ห้องจัดเลี้ยงความจุ 200 คน มีบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย พร้อมทั้งมีห้องพักให้บริการ ซึ่งอยู่ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว การเดินทางสะดวก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
6/10/2565 15:30:37น. 209
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม

#ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน