มุ่งเป้าสู่ “รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทำความเข้าใจนโยบายในการพัฒนาคณะ

7/10/2565 11:44:28น. 437
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

      คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายในการพัฒนาคณะ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้มีการชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานส่วนงานบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

      ทั้งยังเน้นย้ำการดำเนินงานด้วยความเรียบง่าย เสมอภาค มีส่วนร่วม มีความยุติธรรม บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็นจาก นิสิต บุคลากร ผู้รับบริการ โดยคณะจะต้องเป็นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1ใน10 ที่น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนที่สุด


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
7/10/2565 11:44:28น. 437
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน