สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

7/10/2565 15:36:59น. 658
EdPEx  Sar
                     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx). โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งที่ประชุมได้หารือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 16.00 – 20.00 น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
7/10/2565 15:36:59น. 658
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

#EdPEx # SAR
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน