คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการตรวจสอบรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์คงค้าง ของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ

10/10/2565 13:28:22น. 510
สอบรายการพัสดุครุภัณฑ์คงค้าง

คณะรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ ร่วมดำเนินการตรวจสอบรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์คงค้าง ของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ย้ายที่ทำการของคณะศิลปศาสตร์ จาก อาคารเรียนรวมภูกามยาว มาประจำยัง อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (CE 12-14) ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังมีพัสดุ/ครุภัณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์คงค้างอยู่ ณ ที่ทำการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้มีการดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อใช้สนับสนุนในการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการตรวจสอบรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์คงค้าง ของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ

#คณะศิลปศาสตร์ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ #ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ #สอบรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์คงค้าง
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน