คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

10/10/2565 16:35:57น. 309
วันนี้ 10 ตุลาคม 2565 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   โดยได้ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการสู่สังคม โดยบูรณาการกับแผนงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะด้านการอำนวยความเป็นธรรมในระดับชุมชนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมายให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้หลักหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

วันนี้ 10 ตุลาคม 2565 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

โดยได้ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการสู่สังคม โดยบูรณาการกับแผนงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะด้านการอำนวยความเป็นธรรมในระดับชุมชนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมายให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้หลักหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/10/2565 16:35:57น. 309
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

#คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติมพ
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน