คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าพระอุบาลี

17/10/2565 14:15:02น. 620
ตักบาตรเทโวโรหณะ

งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าพระอุบาลี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นำโดย ดร.ณวิญ เสริฐผล ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากร สโมสรนิสิตฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสมทบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กๆในถิ่นทุรกันดาน ในการนี้ มีหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
17/10/2565 14:15:02น. 620
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน