งานแผนงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ให้กับบุคลากรฯ

18/10/2565 10:46:33น. 214
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการหัวหน้างานแผนงาน ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ให้กับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิชัย มณีทิพย์ ตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ นางสาวอัมพิกา อัมพุธ ตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์, นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอภิเชษฐ ปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความรู้ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวด้านการกรอกข้อมูล รายละเอียดโครงการ การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
18/10/2565 10:46:33น. 214
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานแผนงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ให้กับบุคลากรฯ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน