สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot Camp เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล

18/10/2565 16:59:21น. 174
Boot Camp
           เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot Camp ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตในโครงการมีทักษะตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับทีมวิทยากร จาก บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด, บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด, บริษัท ซีมเลส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน), บริษัท โคเดียม จำกัด, บริษัท ดูดีอินดีด จำกัด, และ บริษัท เก็ตออนเทคโนโลยี จำกัด


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายทิวากร สมวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
18/10/2565 16:59:21น. 174
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot Camp เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #CPE_UP #BootCamp #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน