จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมยกระดับเศรษฐกิจภาคเหนือด้วยนวัตกรรม

22/10/2565 16:32:47น. 198
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในกิจกรรมเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ด้วยการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนวัตกร RI2B (Research & Innovation to Business) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เป็นศักยภาพและสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาของภาคเหนือตอนบน อาทิเช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ หรืออุตสาหกรรมเศษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Lanna ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ร่วมไปถึงการสร้างเครือข่ายนักลงทุนที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันทรัพยากรทางด้านข้อมูล เครือข่ายห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบ สัตว์ทดลอง เพื่อให้บริการ SMEs และ Startup ในพื้นที่ การพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าจากงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมไปถึงการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
22/10/2565 16:32:47น. 198
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมยกระดับเศรษฐกิจภาคเหนือด้วยนวัตกรรม

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน