คณะรัฐศาสตร์​และสังคม​ศาสตร์​ และคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

26/10/2565 8:48:08น. 341
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

     ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์​ รศ.ดร.มนตรา​ พงษ์นิล​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ​ ผศ.ธัญญพัทธ์​ มุ่งพัฒนสุนทร​ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา, ผศ.ดร.น้ำทิพย์​ เสมอเชื้อ​ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ, ผศ.ดร.วรรณภา​ ทองแดง​ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน, ดร.ชยาณัญ​ มณีวรรณ​ และดร.ณวิญ​ เสริฐผล​ ผู้ช่วยคณบดี ได้ประชุมหารือกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล​ และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา​ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมตอบปัญหานิติศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     เพื่อที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จะนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับการบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ธัญญพัทธ์​ มุ่งพัฒนสุนทร​   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
26/10/2565 8:48:08น. 341
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์​และสังคม​ศาสตร์​ และคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

#ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน #คณะรัฐศาสตร์​และสังคม​ศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ #กิจกรรมตอบปัญหานิติศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน