สร้างความร่วมมือ พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล (คณะเกษตร ม.พะเยา x บริษัท ปาร์ตี้ ไรซ์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด)

27/10/2565 10:49:25น. 339
สร้างความร่วมมือ พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล (คณะเกษตร ม.พะเยา x บริษัท ปาร์ตี้ ไรซ์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด)

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ " บริษัท ปาร์ตี้ ไรซ์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด " จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า, และ ดร.ไวพจน์ กันจู ให้การต้อนรับบริษัทดังกล่าวฯ

  

ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือ ปรึกษา หารือ พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โรงเรือนเพาะชำ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของคณะเกษตรฯ ม.พะเยา ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปออกแบบห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่อไป

โดยบริษัท ปาร์ตี้ ไรซ์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ รวบรวม ปรับปรุง และจำหน่ายพันธุ์ข้าว มีแผนการนำเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มาใช้ในกิจการของบริษัทฯ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
27/10/2565 10:49:25น. 339
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สร้างความร่วมมือ พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล (คณะเกษตร ม.พะเยา x บริษัท ปาร์ตี้ ไรซ์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด)

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน