สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Front-end Part 2 : Vue.js” ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล

31/10/2565 13:39:19น. 224
Front-end Part 2 : Vue.js
             เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Front-end Part 2 : Vue.js” ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” ส่งเสริมให้นิสิตในโครงการมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีนายธนาวุฒิ พิชญบุญวงศ์ และนายศตวรรษ เจริญชน จากบริษัท บิ๊ก ดาต้า อีเจนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
31/10/2565 13:39:19น. 224
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Front-end Part 2 : Vue.js” ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #CPE_ICT #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #อุตสาหกรรมดิจิทัล
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน