คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประชุมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

1/11/2565 9:19:39น. 277
ประชุมบุคลากร

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการประชุมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ร้าน Happy Garden Coffee อ.เมือง จ.พะเยา ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารของผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 อันนำไปสู่การเป็น “ต้นแบบแห่งรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน” และการ เป็น “ 1 ใน 10 ของคณะสายรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีผู้สนใจศึกษามากที่สุด” ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรอันนำไปสู่การพัฒนาคณะเพื่อร่วมกันแก้ไข และพัฒนาต่อไป โดยได้รับเกียรติจากโดย รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
1/11/2565 9:19:39น. 277
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประชุมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

#ประชุมบุคลากร #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ต้นแบบแห่งรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน #1 ใน 10 ของคณะสายรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีผู้สนใจศึกษามากที่สุด
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน