บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในองค์กร" ให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

2/11/2565 13:38:55น. 173
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "สัมมนาก่อนการฝึกงาน" ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางไมโครซอฟท์ทีม

หัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ เทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการสื่อสาร รูปแบบขององค์กร ความสำคัญของขนาดองค์กร ประเภทของการสื่อสารในองค์กร และเทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมประมาณ 100 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/11/2565 13:38:55น. 173
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในองค์กร" ให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน