นิสิตวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลสัตตภัณฑ์” มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

6/11/2565 15:12:24น. 182
#รางวัลสัตตภัณฑ์
                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 รางวัลสัตตภัณฑ์ ให้กับนิสิตที่มีผลงานโดดเด่น และความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ภายใต้ โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ณ ห้อง R805 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 โดยมีนิสิตวิทยาลัยการจัดการ เข้ารับรางวัล ดังนี้


รางวัล “สัตตภัณฑ์”
ผู้เข้ารับรางวัลสัตตภัณฑ์ จำนวน 2 รางวัล
1. ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
- นางสาวฮุสนา เงินเจริญ วิทยาลัยการจัดการ
2. ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
- นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ วิทยาลัยการจัดการ

เกียรติบัตร “ผลงานดีเด่น”
ผู้เข้ารับรางวัลผลงานดีเด่น จำนวน 3 ราย
1. ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นายสมบัติ แซ่เบ๊
2. ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
3. ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ
- นายมนต์ชัย คล้อยแสงอาทิตย์
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วรพล ศรีศรกำพล   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
6/11/2565 15:12:24น. 182
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลสัตตภัณฑ์” มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #รางวัลสัตตภัณฑ์
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน