คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

7/11/2565 17:18:20น. 154
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ , ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ กรรมการ และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ กรรมการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะนิติศาสตร์ เพื่อรับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/11/2565 17:18:20น. 154
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

#EdPEx #school of law
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน