SEEN Kick off แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

8/11/2565 10:07:53น. 374
University of Phayao
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน และ ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย นักวิจัยภายใต้หน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้าน Integrated Bio-refinery คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ Prof. Takashi Sagawa หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพลังงาน Graduate School of Energy Science, Kyoto University ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ได้หารือถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในระดับสูงเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 2 สถาบันในอนาคต

โอกาสนี้ Prof. Takashi Sagawaได้นำชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิจัยระดับสูงภายใต้การดูแล อาทิ Quantum nano spinner, Electro Photo meter สำหรับประยุกต์ใช้สังเคราะห์อนุภาคนาโนเพื่อการผลิตโซลาร์เซลล์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
8/11/2565 10:07:53น. 374
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN Kick off แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

#SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน