อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคเหนือ

8/11/2565 10:14:39น. 164
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายนราวิชญ์ ชัยรัตน์ นายพิสิษฐ์ สารนิน นายรัชชานนท์ เขื่อนเพชร และนางสาวสุทินา คำตา เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ภาคเหนือ ณ Muchroom Cafe จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้มีการติดตาม เฝ้าระวังเสร็จสิ้นแล้ววันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน จึงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงภาพรวม ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของหัวหน้าทีมภาคเหนือ ได้แก่ ทีมพะเยา ทีมเชียงใหม่ ทีมสุโขทัย ทีมภาคเหนือตอนล่าง (ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์) และทีมน่าน (ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ภาคเหนือ) จากนั้นเป็นการสรุปและเสนอแนวทางการดำเนินงานโดยทีมงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
8/11/2565 10:14:39น. 164
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคเหนือ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน