คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย SMART YRC ศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง

8/11/2565 10:50:09น. 97
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย SMART YRC ศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 89 คน โดยกิจกรรมในภาคเช้า เป็นกิจกรรมปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบเบื้องต้น นำโดย รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล รศ.ดร.นุจิรา ทาตัน และและผู้ช่วยวิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยา ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น นำโดย ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ ดร.สัมฤทธิ์ อุ่นอ้าย และผู้ช่วยวิทยากรจากสาขาวิชาฟิสิกส์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/11/2565 10:50:09น. 97
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย SMART YRC ศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SCIENCEUP ##universityOfPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน