อบรมการใช้งานระบบ iThesis

9/11/2565 15:14:04น. 113
อบรมการใช้งานระบบ iThesis
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการอบรม iThesis รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับนิสิตวิทยาเขตเชียงราย จำนวน 50 คน เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ Integrated Thesis & Research Management system (iThesis) และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มีรูปแบบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยได้
ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นางรัตติกาล จันตระกูล ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนนิสิต และทีมงาน จากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ การใช้งานโปรแกรม EndNote การกรอกบรรณานุกรมตามประเภทต่าง ๆ เช่น ประเภทหนังสือ การประชุมวิชาการ วารสาร งานวิจัย และการแทรกรายการอ้างอิง EndNote ในระบบ iThesis ฯลฯ

นอกจากนี้ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามปัญหาการใช้งานในประเด็นต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูลสู่ระบบ Cloud วิธีแก้ไขปัญหาในการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ และโปรแกรม EndNote อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
9/11/2565 15:14:04น. 113
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมการใช้งานระบบ iThesis

#อบรมการใช้งานระบบ iThesis #โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน