วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

9/11/2565 15:42:25น. 138
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
     วันที่ 9 พฤศจิกาจน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ดังนี้
     เสวนาสถานศึกษาแหล่งฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย คุณครูนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ และคุณครูภีรภูมิ จินดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
     สัมมนาหัวข้อ “เป็นครูพี่เลี้ยงอย่างไร ได้ทั้งใจและได้งาน” โดย ศน.รุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
     สัมมนาหัวข้อ “Coaching & Mentoring ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูพี่เลี้ยง” โดย ดร.สกาวรันต์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
     เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสถานศึกษาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนเทคนิควิธีการในการดูแล ให้คำปรึกษานิสิตให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/11/2565 15:42:25น. 138
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 14 สัมมนาครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน