ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเชิญเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"

12/11/2565 19:21:54น. 139
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรใน "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชุมเสวนา


ประเด็นการเสวนา มีดังนี้

- การถอดบทเรียนการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ใกล่เกลี่ย
- หลักสูตรเสริมทักษะและการพัฒนาศักยภาพผู้ใกล่เกลี่ย
- การพัฒนามาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้นแบบ

ในการนี้ มีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. นายโชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 7
3. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. นายพิเชษฐ์ คงศิลา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
7. นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. พ.ต.อ.ดร.ฤทธิชัย ช่างคำ ผู้กำกับการสอบสวน บก.สส.ภาค7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. นางสาวมยุรี จำจรัส ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
12/11/2565 19:21:54น. 139
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเชิญเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #upmediation #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน