วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

13/11/2565 13:53:33น. 715
#ประเมิน (EdPEx)

         

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นำโดย ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม L807 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ

       โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน ได้แก่
🔸รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
(ประธานคณะกรรมการประเมิน)
ที่ปรึกษาคณบดีด้านประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🔸ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
(กรรมการประเมิน)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา
🔸ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ
(กรรมการประเมิน)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somrudee.sr@up.ac.th   
13/11/2565 13:53:33น. 715
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน