คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

14/11/2565 11:31:00น. 269
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสังกัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อสร้างเข้าใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ
นำโดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภู


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
14/11/2565 11:31:00น. 269
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน