นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม”

15/11/2565 10:11:47น. 179
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม” (Project/Program Officer: PO Development Curriculum) ที่จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการออกแบบและวิธีประเมินโครงการวิจัย” (Upstream Management Skills) และกรณีศึกษา: การติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย” ผ่านกรณีศึกษาและการทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในบทบาท PO ของแหล่งทุน และหน่วยงานรับทุนที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  ในประเภททุนที่คนกลุ่มใหญ่มีประสบการณ์ตรงและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้่ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 10:11:47น. 179
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน