นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Popular Vote จากการจัดบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท.

15/11/2565 10:14:15น. 324
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะดำเนินงานวิจัยฯ ได้รับรางวัล Popular vote ในการจัดบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2564 จากผลงานชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดพะเยา สู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม ปีที่ 2” โดยมี ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าแผนโครงการวิจัย

ซึ่งภายในโครงการวิจัยมี ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหัวหน้าโครงการการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา (โครงการย่อย 3) และมีอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เป็นนักวิจัยร่วมในครั้งนี้ด้วย



       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 10:14:15น. 324
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Popular Vote จากการจัดบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท.

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน